• banner-main
  • فروش ویژه رنگ چوب
  • banner2
  • BANNER-main

آخرین مطالب بلاگ

  • رنگ آمیزی اتاق خواب

نکاتی پیرامون رنگ آمیزی اتاق خواب

رنگ آمیزی اتاق خواب وقتی اتاقتان را با یک رنگ زنده و مجلل رنگ آمیزی می کنید، به آن ـ و به خودتان ـ چشم انداز جدیدی می بخشید. وقتی می خواهید چهره ی خسته ی یک اتاق را بازیابی کنید، رنگ آمیزی مجدد به شما کمک چشمگیری می کند. برای اینکه این فضا را دقیقا

  • رنگ آمیزی دیوار خانه با غلطک

رنگ آمیزی دیوار خانه با غلطک

رنگ آمیزی دیوار خانه با غلطک یک نقاش حرفه ای، سعی و تلاشش بر این است که منظم و سریع نقاشی کند. یک رنگ آمیزی منظم و سریع می تواند چالش برانگیز باشد. امکان دارد یک هفته را برای نقاشی اتاق خواب سپری کنید، و در نهایت خودتان به همان اندازه دیوارها و سقف نقاشی شده باشید. سعی

  • رنگ چیست؟

رنگ چیست؟ تعریف رنگ طبیعی و شیمیایی و قدمت رنگ

رنگ ها از نظر ملموس بودن و غیر ملموس بودن و نیز جایگاه بروز خود تعاریف متفاوتی دارند که از آن میان ما به دو تعریف کلی از آنها اکتفا می کنیم و به تعاریف جزئی تر در بخش انواع رنگ های مختلف اشاره خواهیم کرد. تعریف رنگ فیزیکی این رنگ عبارت است از احساس چشم